Radio

Tekniikka.fi

Broadcast partner Finland

Koordinointi ja suunnittelu

gallery/tre_pyy2
gallery/tre_mast

Radioaseman verkon suunnittelu on tärkein vaihe kun haetaan hyvää radiokuuluvuutta. Suomessa on kattava radiomastoverkosto johtuen matkaviestintukiasemien 15km maksimi etäisyydestä verkon toimivuuden kannalta.  Suurin osa soveltuu broadcast käyttöön. Suomessa ei siten olla yhden tai kahden lähetyspalveluita tarjoavan toimijan varassa. Laadukkaat radiolähetykset ja hyvä kuuluvuus voidaan suunnitella ja toteuttaa itsenäisesti. Toimiluvat ovat useiden vuosien mittaisia, joten investoinnit maksavat itsensä takaisin hyödyntämällä Suomen kattavaa mastoverkostoa. Harvoin on tilanne, että vaihtoehtoja ei ole. Sopivien mastopaikkojen  löytämiseen ja kuuluvuuden mallintamiseen meillä on parhaat työkalut mm. katveiden löytämiseen. 

 

Tarjoamme kattavia verkonsuunnittelupalveluita

ja pystymme mallintamaan usean taajuuden kokonaisuuksia sekä simuloimaan viereisten taajuuksien aiheuttamia häiriötilanteita.  Hoidamme vuokraus ja antenniasennuspaikat sekä antennipaikkojen  koordinaatiopyynnöt viranomaisilta kun sopivin lähtyspaikka löytyy.

Pidämme huolta, että asiakas saa parhaan kuuluvuuden ja vastaanoton laadun.

Lähetyskuvio on pyöreä pallo ainoastaan avomerellä, Todelliseen kuuluvuuteen vaikuttaa ei anoastaan silmämääräisesti tai merenpinnasta mitattu korkea antennipaikka vaan ympäröivän maaston topografia.